Služby

Nabízíme komplexní služby spojené se správou nemovitostí jako jsou evidenční, účetní a finanční služby včetně technického poradenství, zajištění povinných revizí i právního poradenství. Naším posláním je odpovědně pečovat o domov klienta.

objev fps

 • Evidence vlastníků a nájemníků jednotek

 • Evidence předpisu záloh na služby

 • Evidence příspěvků na správu domu a pozemku (tzv. fond oprav)

 • Evidence a zpracování odměn statutárních zástupců

 • Rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh na sjednané služby

 • Zapracování změny vlastníka, nájemce bytové jednotky

 • Evidence nezaplacených pohledávek a dlužníků společenství, bytových družstev a soukromých majitelů, právnických osob

 • Zajištění upomínek a vymáhání dluhů

 • Příprava podkladů pro shromáždění SVJ, schůzi bytového družstva

 • Správa SIPO

 • Vymáhání dlužných plateb od jednotlivých vlastníků jednotek jménem klienta

 • Potvrzení o bezdlužnosti

 • Evidence kaucí

 • Zpracování účetnictví v souladu s platnou legislativou

 • Zajištění platebních příkazů a správy bankovních účtů

 • Zpracování a kontrola dodavatelských faktur

 • Zpracování závěrečných ročních výkazů hospodaření

 • Zpracování příslušných daňových přiznání

 • Vedení mzdové agendy

 • Vystavování faktur

 • Zpracování přiznání k dani z věcí nemovitých či převodu nemovitosti

 • Zajištění nabídky bankovních služeb

 • Změna bankovního účtu příkazce s jeho souhlasem

 • Pojištění domu

 • Tvorba rozpočtu SVJ na další kalendářní rok

 • Zpracování podkladů pro finanční instituce při čerpání úvěru

 • Součinnost při zajištění financování rekonstrukcí, zajištění úvěrů

 • Vypracování podkladů k žádosti o úvěr

 • Monitoring úvěrů

 • Smluvní zajištění s Českou poštou SIPO a PKB

 • Komunikace a zastupování vůči dotčeným orgánům a institucím

 • Hlášení pojistných událostí a v součinnosti s klientem a pojišťovnou likvidace pojistné události

 • Přepočítávání zůstatků podílů anuity úvěru na jednotlivé byty

 • Zajištění služeb právníka

 • Zajištění služeb notáře

 • Archivace dokumentů dle příslušných zákonů

 • Založení SVJ - registrace právnické osoby

 • Vyhotovení smluv, domovního řádu a stanov

 • Jednání s úřady

 • Účast správce na shromáždění

 • Revize výtahů

 • Revize požární bezpečnosti

 • Revize kotelen

 • Revize hromosvodu

 • Kontroly a revize plynu

 • Revize elektrické instalace a nouzového osvětlení

 • Revize zařízení pro odvod kouře a tepla

 • Revize elektrické požární signalizace, stabilních hasicích zařízení a UPS

 • Revize EPS, MaR, CO čidel

 • Provedení prohlídky nemovitosti

 • Zajištění havarijních služeb

 • Zajištění oprav a údržby domu

 • Zajištění nabídek od dodavatelských firem

 • Zajištění vypsání výběrového řízení

 • Provedení kontroly kvality realizovaných oprav

 • Vyřízení reklamací u dodavatelů prací

 • Vedení evidence domů, bytových a nebytových prostor včetně pasportizace

 • Zajištění odečtů tepla a vodoměrů SV a TV

 • Převzetí bytových i nebytových jednotek

 • Deratizace, dezinsekce, dezinfekce

 • Výměna měřidel

 • Správa kotelen a výměníku

 • Převzetí právní odpovědnosti

 • Převzetí hmotné odpovědnosti

 • Převzetí jednání vůči orgánům a institucím

 • Zajištění agendy shromáždění a vedení shromáždění

 • Plnění úkolů stanovených shromážděním

 • Vyřizování stížností

 • Pravidelné kontroly domu

 • Evidence požadavků vlastníků a jejich řešení

 • Zajištění závazků a plnění SVJ

 • Návrhy rozpočtu

 • Kontrola pohledávek a záloh

 • Ekonomická kontrola

 • Kontrola finančních toků SVJ spojená se správou

 • Transparentní informování vlastníků

 • Převzetí odpovědnosti za nařízení GDPR