Služby

Aktuality

Informace

Dne 31.12.2018 je kancelář FPS uzavřena. Případné havárie řešte prosím s havarijní službou, jejíž telefonní číslo naleznete na vývěsce v domě.

Evidence údajů o skutečných majitelích

Vážení klienti - členové statutárních orgánů,
v souladu s novelou zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, si Vás dovolujeme upozornit na evidenci údajů o skutečných majitelích, která je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Evidování jsou skuteční majitelé právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a skuteční majitelé svěřeneckých fondů zapsaných do evidence svěřeneckých fondů. Evidence je vedena rejstříkovými soudy. Zápisy do evidence provádí buď příslušný rejstříkový soud nebo notář. Pro návrh na zápis do evidence je připraven formulář, který je možné vyplnit pouze elektronicky a povinnost provést zápi je určena k datu 1.1.2019. Tato povinnost platí i pro SVJ a BD.

Desatero rad v energetice

Deset základních rad, jak se bránit proti tzv. šmejdům v energetice, zveřejnil Energetický regulační úřad. Reaguje tím na zvyšující se počet případů, kdy obchodník nebo zprostředkovatel postupuje nepoctivým způsobem vůči spotřebiteli. A jak desatero rad vypadá?
1. Cesta za levnější elektřinou by měla vycházet z Vaší vlastní iniciativy, nikoliv z iniciativy obchodníků. Proto se nenechte do ničeho nutit.
2. Vždy se ujistěte, jestli jednáte přímo s dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem. Pro každého totiž platí jiné právní předpisy. Hlavním rozdílem jsou lhůty pro odstoupení od uzavřených smluv.
3. Lidé zvonící na vaše dveře, kteří tvrdí, že jsou zaměstnanci ERÚ nebo ČOI a přišli s nabídkou prodeje energií, pravděpodobně lžou. Úřady energie neprodávají, nekontrolují faktury podomním způsobem apod. Obdobně je to i se zástupci distributorů. Ti sice kontrolují měřidla, ale energii neprodávají. Pokud podomní prodejce tvrdí, že přichází od vašeho současného dodavatele, ať to dokáže. Nekorektní prodejci se za velké dodavatele často vydávají nejen osobně, ale i po telefonu.
4. V případě, že je v místě vašeho bydliště podomní prodej omezen vyhláškou a podomní prodejce tento zákaz porušil, neváhejte kontaktovat (městskou) policii. 
5. Kontaktují Vás přes telefon a mailovou schránku? Zeptejte se, kde Váš kontaktní údaj sehnali a jestli disponují Vaším souhlasem pro zasílání obchodního sdělení. V případě že souhlas nemají, hlaste jeho jednání na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Během telefonních hovorů se k ničemu nezavazujte.
6. Odmítejte služby "za určitých podmínek zdarma" a nabízené dárky. Při vypovězení smlouvy ve lhůtě, kdy to energetický zákon umožňuje bez sankce, Vám prodejce či zprostředkovatel "dárky", zakoupené podle občanského zákoníku, zpoplatní.
7. Nikdy se nezavazujte k podpisu smlouvy, kterou ještě nemáte k dispozici. Nikdy do mobilního zařízení neříkejte žádnému prodejci "ANO", protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky.
8. Nikdy nepodepisujte nic, co jste si důkladně nepročetli a úplně nepochopili. Nejprve se ptejte, čemu nerozumíte, poté se rozhodujte a až nakonec podepisujte.
9. Buďte aktivní, nebuďte pasivní. Případné spory s dodavatelem energie řešte od začátku a neodkládejte je.
10. Pamatujte si. Od smlouvy o dodávkách energií, která byla uzavřena mimo provozovnu držitele licence, lze bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření smlouvy nebo ji vypovědět nejpozději do 15. dne od zahájení dodávek. 

Zdroj: Energetický regulační úřad

Měření a regulace

Záruky

Uvedené záruky se vztahují k datu montáže:

 • elektronické RTN 84 měsíců (záruky se nevztahují na mechanické poškození)
 • bytové vodoměry na studenou a teplou vodu 60 měsíců
 • bytové ventily a hlavice dle záruky poskytnuté výrobcem
 • ostatní materiál dle záruky poskytnuté výrobcem
 • na provedené montážní práce 24 měsíců

(Záruky je možné po osobním jednání prodloužit!)

Použitý materiál

Nabízíme výrobky firem:

 • Hydronic Systems, Oventrop ---- Armatury
 • Hydronic Systems, Siemens, Oventrop ---- Termostatické ventily, hlavice
 • Siemens, Metra Šumperk, Kaden, Enbra ---- Poměrové měřiče
 • na přání zákazníka výrobky dalších značek

WHE 30

Elektronický rozdělovač topných nákladů

katalogový list: N5354CZ


Elektronické zařízení pro rozdělování topných nákladů; měří předávání tepla topnými tělesy. Měření pomocí jednoho čidla. Ukládání kumulované hodnoty ke zvolenému dni.

Použití: Rozdělovač topných nákladů MEMOTRON®3 se používá tam, kde chceme rozdělit topné náklady mezi spotřebitele na základě jejich skutečné spotřeby. Hlavní oblasti použití jsou topné systémy s centrální výrobou tepla, v nichž se topná energie dále rozvádí ke spotřebitelům.

Rozdělovač topných nákladů lze montovat na:

 • článková topná tělesa (radiátory)
 • trubkové radiátory
 • deskové radiátory s vodorovným i svislým prouděním
 • tělesa s trubkovými registry
 • konvektory

WHE30Z

Elektronický rozdělovač topných nákladů

katalogový list: N5356CZ


WHE30Z je elektronický přístroj určený pro rozdělování topných nákladů pomocí evidence odevzdaného tepla otopným tělesem. Možnost uložení kumulované hodnoty k libovolně volitelnému dni odečtu. Přístroj WHE30Z je konstruován jako dvoučidlový. Přístroj je vhodný zejména pro nízkoteplotní otopné soustavy, avšak je použitelný také v klasických otopných soustavách.

Použití: Rozdělovač topných nákladů WHE30Z se používá tam, kde chceme rozdělit topné náklady mezi odběratele na základě jejich skutečné spotřeby. Hlavní oblastí použití jsou otopné soustavy s centrální přípravou tepla, ze kterých se tepelná energie dále rozvádí k jednotlivým odběratelům.


Rozdělovač topných nákladů lze montovat na:

 • Článková litinová otopná tělesa
 • Trubková otopná tělesa
 • Desková otopná tělesa s vodorovným nebo svislým prouděním otopné vody
 • Trubkové registry

WHE2...

Elektronický rozdělovač topných nákladů

katalogový list: N5351CZ


Elektronický přístroj pro rozdělování topných nákladů RTN pomocí evidence spotřeby tepla odevzdaného topnými tělesy. Jednočidlový měřící systém s přídavným startovacím čidlem. Ukládá kumulované hodnoty ke zvolenému stanovenému dni. Existuje možnost dálkového odečtu.

Použití: Rozdělovač topných nákladů (RTN) MEMOTRON® se používá tehdy, mají-li se náklady na vytápění rozdělit mezi více spotřebitelů. Hlavní oblastí použití jsou topné soustavy s centrálním zásobováním teplem, ze kterých je tepelná energie předávána několika individuálním spotřebitelům

RTN MEMOTRON® lze použít pro tyto spotřebiče:
 • článková otopná tělesa (radiátory)
 • trubková otopná tělesa
 • desková otopná tělesa s vodorovným či svislým prouděním média
 • trubkové registry-otopná tělesa (nutno předem otestovat)
 • střední výpočtové teploty topného média jsou min. 55 °C až max. 105 °C.

WFN..., WFR...

Elektronické měřiče tepla a chladu

katalogový list: N5338CZ


Elektronické měřiče nezávislé na síti pro měření spotřeby tepelné a chladicí energie v autonomních systémech topení, chlazení, klimatizace a ohřevu TUV. Ukládání kumulovaných hodnot spotřeby ke stanovenému dni odečtu. Ukládání a zobrazování kumulovaných hodnot 13 měsíců zpět. Dodávají se jako jednopaprskové v provedení umožňujícím kompaktní nebo oddělenou montáž (elektronická část je připojena kabelem délky 1,5m). Jmenovité průtoky měřičů jsou 0.6 m3/h, 1.5 m3/h nebo 2.5 m3/h.MEGATRON2 je prvek měřicích systémů SYNERGYR M-Bus a SYNERGYR Radio.

Použití: Měřiče MEGATRON2 se používají pro měření tepelné a chladicí energie a to především v centrálních zařízeních pro vytápění a chlazení, kde se energie dodává jednotlivě více uživatelům.

Jedná se zejména o:

 • činžovní domy
 • úřady a administrativní budov

WFU…, WFK…, WFW…

Univerzální mechanický vodoměr

katalogový list: N5340CZ


Mechanický měřič pro měření spotřeby studené a teplé vody. Zobrazení kumulované spotřeby, možnost dálkového snímání. Jednopaprskový měřič se suchým chodem s nebo bez magnetického odstínění.

Vodoměr slouží k získání údajů o spotřebě vody v:
 • zařízeních s užitkovou vodou v bytových a nebytových prostorách
 • zařízeních pro zásobování vodou všech druhů
 • rodinných domech s více obytnými jednotkami, kancelářích a správních budovách

Typičtí uživatelé jsou:

 • soukromí vlastníci budov a bytová družstva
 • správy budov a technická a servisní zabezpečení budov